Platba

ON-LINE PRIHLÁSENIE otvoríte kliknutím TU.

POSLEDNÁ ÚHRADA PRIHLÁŠKY JE MOŽNÁ 6. 6. 2023 / Prihlášku je možné uhradiť na mieste – v hotovosti.

Slovenská sporiteľňa, a.s        

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia  sa štartovné nevracia.

EnglishHungarianPolishSlovak