Termín: 3. september 2016 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, www.hrabusice.sk

Riaditeľ preteku: Ján Špak
mobil:0905 946 426
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, Stavby a Obchod
email: sao@sao-tatry.sk
mobil: +421 907 196 152
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:

– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici  
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

divider

ŠTARTOVNÉ

10 € –  Prihlásený a zaplatené štartovné do 5.8.2016 bez trička, s menom na štartovnom čísle
15 € –  Prihlásený a zaplatené štartovné do 5.8.2016 s tričkom, s menom na štartovnom čísle
15 € –  Prihlásený a zaplatené štartovné do 19.8.2016 bez trička, s menom na štartovnom čísle
20 € – Prihlásený pri prezentácií v piatok a v deň štartu bez trička

Pri prezentácií v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

DLHÁ TRAŤ - modrá 68km

Bufetkategóriavek
3xMuži19 - 39 rokov
3xMasters B40 - 49 rokov
3xMasters C50 - 59 rokov
3xMasters D60 rokov a viac
3xŽeny19 a viac rokov

STREDNÁ TRAŤ - ružová 54,2km

Bufetkategóriavek
2xJunori17 - 18 rokov
2xMuži19 - 39 rokov
2xMasters B40 - 49 rokov
2xMasters C50 - 59 rokov
2xMasters D60 rokov a viac
2xJuniorky17 - 18 rokov
2xŽeny19 - 39 rokov
2xMasters B40 - 49 rokov
2xMasters C50 rokov a viac

KRÁTKA TRAŤ - oranžová 14km

Bufetkategóriavek
-Kadeti15 - 16 rokov
-Junori17 - 18 rokov
-Muži19 rokov a viac
-Kadetky15 - 16 rokov
-Juniorky17 - 18 rokov
-Ženy19 rokov a viac

PREZENTÁCIA:

ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 02. 09. 2016 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 03. 09. 2016; od 7:00 do 10.30 hod.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku  na účet Slovenskej sporitelňe a.s. do 22.09.2016

číslo účtu: 5050656684/0900;

IBAN: SK4009000000005050656684

SWIFT – BIC: GIBASKBX .

Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.
V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 02. 09. 2016 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 03. 09. 2015; od 7:00 hod.

do 9.00hod. kategória REKRE
do 9.30hod. kategória ELITE
do 10.30hod. kategória PROFI
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODASlovenský raj 2016
2. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : SLOVAK XCM TOUR 2016
3. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : Slovenský pohár XCM 2016
4. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016

Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení výsledkov.

 

divider

 OBČERSTVENIE V CIELI: pirohy – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:

09:30 REKRE

10:30 ELITE

11:00 PROFI

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 4 x
PROFI – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

 

divider

 

CENY A ODMENY:

Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre + vecné ceny. Minimálny počet pre kategóriu sú traja účastníci, pri menšom počte bude vyhlásený len víťaz.

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

Hlavnou cenou v tombole bude:

horský bicykel ŠKODA MTB 29+ od hlavného partnera značky ŠKODA

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii.  Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

V.I.P zóna bude v priestoroch bufetu Poniklec, kde je zapezpečené aj parkovanie viď značenie a pokyny personálu.

Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte..

 

MYŠLIENKA SÉRIE

Milujeme pohyb na kolesách a nehovoríme len o autách. Auto je prostriedok, ktorý vás a váš bike dovezie na štart. Aby sme podporili cyklistiku na Slovensku, pozývame vás na jedinečnú horskú bike tour po Slovensku. Vychutnajte si preteky určené pre všetkých alebo príďte zažiť jedinečnú atmosféru týchto podujatí. Pre všetkých sú pripravené súťaže a veľa ďalších atrakcií.

ŠKODA A CYKLISTIKA

Cyklistika má so značkou ŠKODA úzke spojenie siahajúce hlboko do minulosti. Práve výrobou bicyklov sa v roku 1895 začala písať úspešná história mladoboleslavskej automobilky. Pred jedenástimi rokmi sa ŠKODA stala partnerom najpopulárnejších cyklistických pretekov na svete – Tour de France a Vuelta. Túto sezónu vstupuje ŠKODA aj do slovenskej cyklistiky. Ako partner najväčšieho podujatia v cestnej cyklistike Okolo Slovenska a tiež zastrešila sériu horských maratónov pod názvom ŠKODA BIKE OPEN TOUR.

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015

Tour je zložená zo šiestich pretekov z územia Slovenska v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách. Zúčastniť sa môžu všetci fanúšikovia horskej cyklistiky, tak registrovaní cyklisti, ako aj cyklistickí nadšenci alebo deti. Séria je v plnom prúde.
Vezmite bicykel, rodinu aj kamarátov a vyrazte na najbližšie preteky ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Či budete súťažiť alebo povzbudzovať, v každom prípade sa zabavíte a zažijete jedinečnú atmosféru.