Termín: 3. júl 2021 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice
Riaditeľ preteku: Ján Špak

mobil:0905 946 426
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca:
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Online servis, prihlasovanie, prezentácia: František Teplický, SaO
kontakt: www.sao-tatry.sk
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:

– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici  
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

divider

ŠTARTOVNÉ
Krátka trať:

20 € – Pri zaplatení  štartovného na účte do 18.6.2021 s tričkom s možnosťou výberu veľkosti S, M, L. XL,XXL, s menom na štartovnom čísle +   halušky alebo guláš,  predĺžené do 23.6.2021
30 € – Pri zaplatení štartovného po 18.6.2021 s tričkom len veľkosti M,  len guláš

Dlhá a stredná trať:

29 € – Pri zaplatení štartovného na účet do 18.6.2021 s tričkom s možnosťou výberu veľkosti S, M, L. XL,XXL, s menom na štartovnom čísle +   halušky alebo guláš    predĺžené do 23.6.2021
39 € – Pri zaplatení štartovného po 18.6.2021 s tričkom len veľkosti M,  len guláš

Upozornenie:

Po vytlačení štartových čisiel pri zmene trate je poplatok 5€

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID – 19 účtujeme manipulačný poplatok 5€. Za porozumenie ĎAKUJEME!

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

DLHÁ TRAŤ - modrá 68km

Bufetkategóriavek
3xMuži19 - 39 rokov
3xMasters B40 - 49 rokov
3xMasters C50 - 59 rokov
3xMasters D60 rokov a viac
3xŽeny19 a viac rokov

 

STREDNÁ TRAŤ - ružová 54,2km

Bufetkategóriavek
2xJunori17 - 18 rokov
2xMuži19 - 39 rokov
2xMasters B40 - 49 rokov
2xMasters C50 - 59 rokov
2xMasters D60 rokov a viac
2xJuniorky17 - 18 rokov
2xŽeny19 - 39 rokov
2xMasters B40 - 49 rokov
2xMasters C50 rokov a viac

KRÁTKA TRAŤ - oranžová 14km

Bufetkategóriavek
-Kadeti15 - 16 rokov
-Junori17 - 18 rokov
-Muži19 rokov a viac
-Kadetky15 - 16 rokov
-Juniorky17 - 18 rokov
-Ženy19 rokov a viac

!!!  GRAVEL NOVINKA !!! 

Aj tomto roku sme pripravili pre majiteľov bikov GRAVEL súťaž na strednej trati.

GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ –  ružová 54,2 km, “PROFI”

Podmienky účasti

– v kategoŕii muži ženy bez rozdielu veku

– prví traja budú odmenení vecnými cenami

 

Samozrejme aj v tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov

E-bike – STREDNÁ TRAŤ –  ružová 54,2 km, “PROFI”

Podmienky účasti

– bez kategórií,

– bez vyhodnotenia 

– bez výmeny batérie

Pre účastnikov E – bike kategórie bude pripravená samostatná tombola – 3 ceny

 

REGISTRÁCIA:

ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 02. 07. 2021 ; od 17:00 do 20:00 hod.
v sobotu, 03. 07. 2021; od 8:00 do 11.30 hod.

do 9:30hod. kategória DLHÁ TRAŤ
do 10:30hod. kategória STRTEDNÁ TRAŤ
do 11:30hod. kategória KRÁTKA TRAŤ

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

Slovenská sporiteľňa, a.s        

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia  sa štartovné nevracia.

divider

Miesto štartu: Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu: 

10:00 Dlhá trať 68km  zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať

11:00 Stredná trať 54,2km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať 

12:00 Krátka trať 14km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 3 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,
3. bufet na Malej Poľane na 56km.

PROFI – 2 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet na Malej Poľane na 43km

Štart – Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Maratón je súčasaťou Slovenského pohára.

plagát_sponzoriSZC

       Aj tohto roku podporuje SZC pretekárov s licenciou finančnými odmenami:

          Muži nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:
 1.m – 250e, 2.m – 100e, 3.m – 75e, 4.m – 50e, 5.m – 25e

          Ženy nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:
 1.m – 100e, 2.m – 50e, 3.m – 25e
(Ak je štartujúcich žien s platnou licenciou viac ako 10 platia finančné prémie vo výške ako pre mužov).

Kategórie: Pre ŠKODA Slovenský pohár MTB XCM sú vypísané nasledovné kategórie:
Dlhá trať 68 km
Muži od 19 do 39 rokov
Muži Masters B od 40 do 49 rokov
Muži Masters C 50 rokov a viac
Ženy 19 rokov a viac
Stredná trať 54,2 km
Juniori od 17 do 18 rokov
Juniorky od 17 do 18 rokov
Ženy Masters B od 40 do 49 rokov
Krátka trať 14 km
Kadeti od 15 do 16 rokov
Kadetky od 15 do 16 rokov
Do kategórií ŠKODA Slovenského Pohára MTB XCM budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC ako aj iných členských štátov UCI platnú pre rok 2021

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2021     15:45
2. Vyhlasovanie Slovenského pohára

Občerstvenie v cieli:

halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.00hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.divider

CENY A ODMENY:

Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú trofeje a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

 

“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”

 

Na mtb maratóne ŠKODA Slovenský raj sa môžete zúčastniť pri splnení týchto COVID-19 podmienok podľa vyhlášky 219/2021 V.v. SR:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti ( oranžový okres) podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.

30.6.2021 budú MOM-ky zrušené, preto umožníme všetkým účastníkom, ktorý budú potrebovať antigénový test, dať sa otestovať pred registráciou priamo v mieste konania podujatia na označenom mieste v čase:
piatok 2.7.2021 od 16.00 hod. do podľa potreby
sobota 3.7.2021 od 7.00 hod. 11:00 hod. Upozorňujeme, že registrácia končí pol hodiny pred štartom na príslušnej trati:
do 9:30hod. DLHÁ TRAŤ
do 10:30hod. STRTEDNÁ TRAŤ
do 11:30hod. KRÁTKA TRAŤ
Po 30.6.2021 už testy nie sú bezplatné, testovanie prebieha na komerčnej báze, cena za test je 
17€      ( odporúčaná cena je min.19€)

 

Orientačná mapaorientáčná mapa otočená s ikonami halušky

 

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii.  Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Fotografovanie: V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie.

banner hviezda_webII

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte..