Termín: 7. september 2019 – sobota

Usporiadateľ:
Autocamping Podlesok s.r.o.
Podlesok 573/33
053 15 Hrabušice

Riaditeľ preteku: Ján Špak
mobil:0905 946 426
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca: Michaela Rabatinová
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Online servis, prihlasovanie, prezentácia: František Teplický, SaO
kontakt: www.sao-tatry.sk
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:

– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici  
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

divider

ŠTARTOVNÉ

19 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 18.8.2019bez trička, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček halušky alebo guláš
24 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 18.8.2019 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček haluškyalebo guláš
25 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 3.9. 2019 bez trička, bez mena na štartovnom čísle + taška len guláš
25 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok 6.9.2019 a v deň štartu bez trička a bez tašky – len guláš

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

DLHÁ TRAŤ - modrá 70km

Bufetkategóriavekrok narodenia
3xMuži19 - 39 rokov1981 - 2001
3xMasters B40 - 49 rokov1971 - 1980
3xMasters C50 - 59 rokov1961 - 1970
3xMasters D60 rokov a viac 1960 a skôr
3xŽeny19 a viac rokov2001 a skôr

STREDNÁ TRAŤ - ružová 52km

Bufetkategóriavekrok narodenia
2xJunori17 - 18 rokov2002 - 2003
2xMuži19 - 39 rokov1981 - 2001
2xMasters B40 - 49 rokov1971 - 1980
2xMasters C50 - 59 rokov1961 - 1970
2xMasters D60 rokov a viac1960 a skôr
2xJuniorky17 - 18 rokov2002 - 2003
2xŽeny19 - 39 rokov1981 - 2001
2xMasters B40 - 49 rokov1971 - 1980
2xMasters C50 rokov a viac1970 a skôr

KRÁTKA TRAŤ - oranžová 19km

Bufetkategóriavekrok narodenia 
chlapci do 15 rokov (**)do 15 rokov
2006 a neskôr
-Kadeti15 - 16 rokov2004 - 2005
-Junori17 - 18 rokov2002 - 2003
-Muži19 rokov a viac2001 a skôr
dievčatá do 15 rokov do 15 rokov (**)2006 a neskôr
-Kadetky15 - 16 rokov2004 - 2005
-Juniorky17 - 18 rokov2002 - 2003
-Ženy19 rokov a viac
2001 a skôr

Majstrovstvá SR MTB XCM 2019 sú vypísané pre nasledovné kategórie: 

DLHÁ TRAŤ – modrá 70km, “ELITE”

Muži Elite+U23 rokov

Muži Masters A 30 – 39 rokov

Muži Masters B 40-49 rokov

Muži Masters C 50 rokov a starší

Ženy Elite+U23 rokov

Ženy Masters A 30-39 rokov

 

KRÁTKA TRAŤ – ružová 52km, “PROFI”

Ženy Masters 40 rokov a staršie

Juniori 17-18 rokov

Juniorky 17-18 rokov

 

TRAŤ – oranžová 19km, “REKRE”

Kadeti do 16 rokov

Kadetky do 16 rokov

Do výsledkov MSR MTB XCM 2019 budú zaradení len Slovenskí pretekári vlastniaci platnú licenciu SZC na rok 2019 alebo platnú licenciu iných členských štátov UCI platnú pre rok 2019. Pretekár je povinný preukázať sa platnou licenciou pri registrácii v kancelárii pretekov.

 

V tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov

E-bike – STREDNÁ TRAŤ –  ružová 52 km, “PROFI”

Podmienky účasti

– bez kategórií a len na tejto trati

– prvý traja budú odmenený vecnými cenami

 

REGISTRÁCIA:

ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 06. 09. 2019 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 07. 09. 2019; od 7:00 do 10.30 hod.

do 8:30hod. kategória DLHÁ TRAŤ
do 9:30hod. kategória STREDNÁ TRAŤ
do 10:15hod. kategória KRÁTKA TRAŤ

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

Slovenská sporiteľňa, a.s

IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, extrémne nepriaznivého počasia alebo epidémie sa štartovné nevracia.

divider

Miesto štartu: Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:

09:00 Dlhá trať 70km

10:00 Stredná trať 52km

10:45 Krátka trať 19km

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 3 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. Bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,
3. bufet na Malej Poľane na 56km.

PROFI – 2 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2.bufet na Malej Poľane na 43km

Štart – Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : Maratón Slovenský raj
2. Vyhlasovanie celkových víťazov jednotlivých kategórií : MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

Občerstvenie v cieli:

halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.divider

CENY A ODMENY:

Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”  

 

Orientačná mapaorientáčná mapa otočená s ikonami halušky

 

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii.  Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s firmou Cyklo Star s.r.o a dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.
Logo Cyklostar propozície

V.I.P zóna bude v priestoroch bufetu Poniklec, kde je zapezpečené aj parkovanie viď značenie a pokyny personálu.

Fotografovanie: V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie.

banner hviezda_webII

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte..