Webový registračný formulár slúži na jednoduché a rýchle registrovanie dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní
začleniť sa do organizačného tímu ŠKODA Slovenský raj 2018 maratónu.