UPOZORNENIE

Dôrazne Vás žiadam, aby ste počas preteku neodhadzovali odpadky na trati. Nerešpektovanie tejto žiadosti môže viesť k diskvalifikácii z preteku.

 

Trasy si môžete stiahnuť pod mapkou každej trasy – tlačidlo ” Download “

Trasa 19km     prevýšenie 638m

Downloaddivider

Trasa 52km     prevýšenie1030m

Download

 

dividerTrasa 73km     prevýšenie 2173m

Download