Kategórie

DLHÁ TRAŤ – modrá 68 km

Bufet       Kategória          Vek                
3x Muži 19 – 39 rokov
3x Masters B 40 – 49 rokov
3x Masters C 50 – 59 rokov
3x Masters D 60 rokov a viac
3x Ženy 19 a viac rokov

STREDNÁ TRAŤ – ružová 54 km

Bufet      Kategória               Vek            
2x Juniori 17 – 18 rokov
2x Muži 19 – 39 rokov
2x Masters B muži 40 – 49 rokov
2x Masters C muži 50 – 59 rokov
2x Masters D muži 60 rokov a viac
2x Juniorky 17 – 18 rokov
2x Ženy 19 – 39 rokov
2x Masters B ženy 40 – 49 rokov
2x Masters C ženy 50 rokov a viac

 

E-BIKE a GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 54 km

Kategória E-BIKE PEDELEC – Všetky ebiky s výkonom do 250W a max. rýchlosťou s podporou elektromotra do 25km/h

Kategória E-BIKE OPEN – všetky ostatné bicykle nad 250W alebo vyššou podporov motora ako je 25km/h

Milí pretekári, rozhodli sme sa zrušiť kategóriu E-BIKE OPEN a nepodporovať tak čipovanie elektrobicyklov, a to najmä z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných pretekárov.

Ďakujeme za pochopenie.

Bufet E-BIKE OPEN VEK
  Muži OD 18
  Ženy OD 18
Bufet E-BIKE PEDELEC  
  Muži OD 18
  Ženy OD 18
Bufet GRAVEL  
  Muži OD 18
  Ženy OD 18

E-BIKE a GRAVEL – DLHÁ TRAŤ – modrá 68 km

Bufet E-BIKE OPEN VEK
  Muži OD 18
  Ženy OD 18
Bufet E-BIKE PEDELEC  
  Muži OD 18
  Ženy OD 18
Bufet GRAVEL  
  Muži OD 18
  Ženy OD 18

Milí pretekári, rozhodli sme sa zrušiť kategóriu E-BIKE OPEN a nepodporovať tak čipovanie elektrobicyklov, a to najmä z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných pretekárov.

Ďakujeme za pochopenie.

KRÁTKA TRAŤ – oranžová 23 km

Bufet Kategória                 Vek               
Kadeti 15 – 16 rokov
Juniori 17 – 18 rokov
Muži 19 – 39 rokov
Muži NOVINKA  40 a viac          
Kadetky 15 – 16 rokov
Juniorky 17 – 18 rokov
Ženy 19 a viac rokov