Propozície 2024

Termín: 8. JÚN 2024

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice
Riaditeľ preteku: Ján ŠPAK 

mobil: +421 905 946 426

Technický manažér: Ľudovít DULOVIČ
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil: +421 904 639 882
Značenie tratí: Ing. Vladimír MUCHA
Hlavný rozhodca:
Časomiera: Časomiera VOS-TPK s.r.o.

Online servis, prihlasovanie, prezentácia: END, spol. s r.o.

PRIHLÁSENIE TU: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=3063&lng=sk


Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:

– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici  
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

divider

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

ON-LINE PRIHLÁSENIE otvoríte kliknutím TU.

POSLEDNÁ ÚHRADA PRIHLÁŠKY JE MOŽNÁ 4. 6. 2024 / Prihlášku je možné uhradiť aj na mieste – v hotovosti.

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia  sa štartovné nevracia.

divider

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
Prihlášku nie je potrebné tlačiť. On line prihláška nahrádza papierovú.

Registrácia:
Koliba – Podlesok
Piatok: 17:00 – 20:00hod
Sobota: 07:00 – 12:30hod.     Sobota deti / family: 11:00 hod.

Štart / Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Štart : PRILBA POVINNÁ

DLHÁ trať – 9:00 hod.

STREDNÁ trať – 10:30 hod.

E-BIKE / GRAVEL – 09:30 hod.

KRÁTKA trať – 10:00 hod.

FAMILY trať – 13:00 hod.

Občerstvenie na trati:
Dlhá trať – 3 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet po zjazde z Geráv (km – bude zverejnené)
3. bufet na Malej Poľane na 56km.

+občerstvenie v cieľovom bufete

Stredná trať  – 2 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na21km,
2. bufet na Malej Poľane na 43km

+ občerstvenie v cieľovom bufete

Krátka trať – bez bufetu na trati (občerstvenie v cieľovom bufete)

KATEGÓRIE

FAMILY TRATE

1. FAMILY Do 6 rokov (ročník od 2018 – do 2024) – Dieťa štartuje samotné, bez občerstvenia,

200m – trojkolky, odrážadlá, kolobežky

  • štartovné 5 €

2. FAMILY 7+ Od 7 do 14 rokov (2010-2017) – Štartuje dieťa + rodič ZDARMA

Štartovné 18 €.

Kategória / Vek Ročník
7- 8 2017 – 2016
9 – 10 2015 – 2014
11 – 12 2013 – 2012
13 – 14 2011 – 2010

Kategória Family od 6 do 14 rokov (súťažná) – 1 dospelá osoba + dieťa/deti vo veku 7 – 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Dieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu.

ŠTART IBA S PRILBOU!

Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice. ( V cene štartovného – 2x guľáš – platí pre prihlásené a uhradené štartovné do 10.5. Po tomto termíne je štartovné bez guľášu )

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.


KRÁTKA TRAŤ – oranžová 23 km

Bufet Kategória                 Vek               
Kadeti 15 – 16 rokov
Juniori 17 – 18 rokov
Muži 19 – 39 rokov
Muži NOVINKA  40 a viac          
Kadetky 15 – 16 rokov
Juniorky 17 – 18 rokov
Ženy 19 a viac rokov

STREDNÁ TRAŤ – ružová 54 km

Bufet      Kategória               Vek            
2x Juniori 17 – 18 rokov
2x Muži 19 – 39 rokov
2x Masters B muži 40 – 49 rokov
2x Masters C muži 50 – 59 rokov
2x Masters D muži 60 rokov a viac
2x Juniorky 17 – 18 rokov
2x Ženy 19 – 39 rokov
2x Masters B ženy 40 – 49 rokov
2x Masters C ženy 50 rokov a viac

DLHÁ TRAŤ – modrá 68 km

Bufet       Kategória          Vek                
3x Muži 19 – 39 rokov
3x Masters B 40 – 49 rokov
3x Masters C 50 – 59 rokov
3x Masters D 60 rokov a viac
3x Ženy 19 a viac rokov


E-BIKE a GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 54 km

Kategória E-BIKE PEDELEC – Všetky ebiky s výkonom do 250W a max. rýchlosťou s podporou elektromotra do 25km/h

Kategória E-BIKE OPEN – všetky ostatné bicykle nad 250W alebo vyššou podporov motora ako je 25km/h

Milí pretekári, rozhodli sme sa zrušiť kategóriu E-BIKE OPEN a nepodporovať tak čipovanie elektrobicyklov, a to najmä z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných pretekárov.

Ďakujeme za pochopenie.

Bufet E-BIKE OPEN VEK
2x Muži OD 18
2x Ženy OD 18
Bufet E-BIKE PEDELEC
2x Muži OD 18
2x Ženy OD 18
Bufet GRAVEL
2x Muži OD 18
2x Ženy OD 18

E-BIKE a GRAVEL – DLHÁ TRAŤ – modrá 68 km

Kategória E-BIKE PEDELEC – Všetky ebiky s výkonom do 250W a max. rýchlosťou s podporou elektromotra do 25km/h

Kategória E-BIKE OPEN – všetky ostatné bicykle nad 250W alebo vyššou podporov motora ako je 25km/h

Milí pretekári, rozhodli sme sa zrušiť kategóriu E-BIKE OPEN a nepodporovať tak čipovanie elektrobicyklov, a to najmä z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných pretekárov.

Ďakujeme za pochopenie.

Bufet E-BIKE OPEN VEK
3x Muži OD 18
3x Ženy OD 18
Bufet E-BIKE PEDELEC
3x Muži OD 18
3x Ženy OD 18
Bufet GRAVEL
3x Muži OD 18
3x Ženy OD 18


Maratón je súčasťou Slovenského pohára.

Súťažný poriadok  „Slovenského pohara 2024″

Pre ŠKODA Slovenský pohár MTB XCM sú vypísané nasledovné kategórie:

DLHÁ TRAŤ – 68km

STREDNÁ TRAŤ – 54km

KRÁTKA TRAŤ – 23km

Muži Elite + U23 rokov

Juniori od 17 do 18 rokov

Kadeti od 15 do 16 rokov

Muži Masters A od 30 do 39
rokov

Juniorky od 17 do 18 rokov

Kadetky od 15 do 16 rokov

Muži Masters B od 40 do 49 rokov

Ženy Masters  od 40 rokov a viac

Muži Masters C 50 rokov a viac

Muži Masters 60 rokov a viac

Ženy Elite + U23  rokov

Ženy Masters A od 30 do 39 rokov


Do kategórií ŠKODA Slovenského Pohára MTB XCM budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC, ako aj iných členských štátov UCI, platnú pre rok 2024

Pri pretekoch SP v XCM sa určuje maximálna výška štartovného pre držiteľov licencie SZC do 18 rokov ( t.j. kategórie Kadeti, Kadetky, Juniori, Juniorky ) vo výške 50% zo sumy platnej ku dňu registrácie/úhrady).

OBČERSTVENIE V CIELI: halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 15:30 hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.divider

CENY A ODMENY:

Prví traja vo všetkých kategóriách získavajú trofeje a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

Víťazi jednotlivých kôl SP XCM získajú finančné odmeny nasledovne :

Muži nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:

1.m – 100€, 2.m – 75€, 3.m – 50€

Ženy nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:

1.m – 100€, 2.m – 75€, 3.m – 50€

„Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.“

Orientačná mapaorientáčná mapa otočená s ikonami halušky

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, P1 ,kde sa prezentujete. Ak bude plné, je k dispozícii parkovisko P2, ktoré je na ľavej strane pri vchode do Autocampingu. Nájdete to aj na orientačnej mape vyššie. Budete usmernení pracovníkmi parkoviska.  Parkovanie mimo vyznačených parkovísk je Prísne zakázané.

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii.  Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Fotografovanie: FOTOSERVIS. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. fotografovanie na trati zabezpečuje FaxCopy Pro Photography. Svoje fotografie nájdete na stránke www.faxcopypro.sk zvyčajne do 48 hodín po podujatí. Set všetkých vašich fotografií si môžete predplatiť pri “online” registrácii na pretek za 8,90€. Cena po preteku 10,90€. Na webovej stránke funguje jednoduché vyhľadávanie fotografií podľa štartového čísla. Ďalšie informácie na stránke FaxCopy Pro Photography.

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte...